Laboratuvar

Laboratuvarımız hijyen ve araştırma bakımından önde gelen laboratuvarlardandır. Polimer ile ilgili her hertürlü çalışmaları lavoratuvarımızda yapıyoruz. Çalışmalar Arasında;

 • Polimerlerin camsı geçiş sıcaklığının (tg veya Tg) belirlenmesi,
 • Polimerlerin erime sıcaklıklarının belirlenmesi,
 • Polimerlerin bozunma sıcaklıklarının belirlenmesi,
 • Polimerlerin amorf-kristalin yüzdelerinin belirlenmesi,
 • Polimerlerin saflık-safsızlık oranlarının belirlenmesi,
 • Karışım halindeki polimerlerin bileşiminin belirlenmesi,
 • Polimer çözeltilerinin pH tayini
 • Polimerlerin ısı altında yaşlandırma testi
 • Koku analizi
 • UL-94 Yanma Analizi
 • Darbe Dayanımı Analizi
 • Nem tayini
 • Sertlik tayini
 • Yoğunluk tayini,
 • Dolgu kumunun analizi,
 • Vizkozimetrik ölçümler,
 • Ekstraksiyon,
 • Kül tayini,
 • Süper absorplayıcı polimer (SAP) analizi,
 • Renk ölçüm tayini,

Çalışmalarını yapmaktayız. Fakat bu çalışmalardan ibaret olmayıp, isteğe göre imkanlar dahilinde farklı analizler de gerçekleştirilebilir.

Slider