K-RUBBER

K-PİLEN PP, KARAKAYA POLİMER tarafından üretilen poliolefin kompaund’dur . Ekstrüzyon ,Enjeksiyon , Isıl şekillendirme (Termoforming) , Şişirme  proseslerine uygun olarak POLİOLEFİN (POE), ETİLEN PROPİLEN MONOMER (EPM), SENTETİK REÇİNE taşıyıcılı olarak ürünün mekanik ve fiziksel özelliklerini iyileştirmek için kullanılan ürünlerimizdir. 

          

Ürün özellikleri

 • Çökmeleri ortadan kaldırır
 • Nem tutma özelliğini düşürür
 • Üretim sürecini hızlandırır
 • Fireyi azaltır
 • Enerji tasarrufunu sağlar
 • Son ürün maliyeti azaltır
 • Yüzey kalitesini iyileştirir
 • Darbe dayanımını arttırır
 • Soğuk/sıcak ısı dayanamını arttırır
 • Elastik modülünü yükseltir
 • Kalıp çekme oranını düşürür
 • Dolgu alma kapasitesini arttırır
 • İkincil ürünü birincil ürünün kalitesine yaklaştırır
 • Alışkanlık değerini talebe göre düzenler
 • Nihai üründe vibrasyonu azaltır

 

Ürün çeşitleri

 • POLİOLEFİN (POE)
 • ETİLEN PROPİLEN MONOMER (EPM),
 • SENTETİK REÇİNE (RESİN)

 

 

 

 

 

 

 

Slider